Umowy ubezpieczenia

Szanowni Państwo,


pragniemy uprzejmie poinformować, że w roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwości zawierania przez uczniów i słuchaczy TEB Edukacja za naszym pośrednictwem w sekretariatach Szkół następujących umów ubezpieczenia:

  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przy współpracy z ubezpieczycielem Concordia Polska TUW w ramach produktu Bezpieczna Szkoła 2017/2018,
  • Odpowiedzialności Cywilnej podczas odbywania praktyk przy współpracy z ubezpieczycielem Inter Polska S.A., 
  • Ryzyka Ekspozycji na Krew przy współpracy z ubezpieczycielem Inter Polska S.A..

 

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia powinni się Państwo skontaktować z sekretariatem Szkoły, a składka ubezpieczeniowa może być opłacana przez Państwa wyłącznie w formie gotówkowej w kasie sekretariatu.

 

Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia poszczególnych umów ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać, a z którymi powinni się Państwo zapoznać przed przystąpieniem do ubezpieczenia: 

 

1. NNW Ogólne Warunki Ubezpieczenia

2. OC kierunki niemedyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia

3. EKSPOZYCJA NA KREW Lista ośrodków referencyjnych

4. NNW Tabela Norm Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu

5. Ekspozycja na Krew Ogólne Warunki Ubezpieczenia

6. EKSPOZYCJA NA KREW Druk zgłoszenia szkody  HIV- WZW

7. OC kierunki medyczne  Ogólne Warunki Ubezpieczenia

8. Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej

9. NNW Druk zgłoszenie szkody Concordia

 

Ponadto wszelkie dokumenty dotyczące ubezpieczenia, w tym OWU, będą także dostępne po zalogowaniu się na Państwa indywidualnych kontach na platformie Extranet.


Godło RP