Promocje

Powrót do listy

Za wybór innego kierunku  

Skorzystaj z 25 % zniżki w czesnym w pierwszym semestrze nauki na kierunku płatnym.

Zniżka obowiązuje w przypadku nieuruchomienia procesu dydaktycznego w wybranym przez słuchacza kierunku płatnym i podjęcia decyzji o wyborze innego kierunku. 
Zniżki udziela Dyrektor Oddziału.


Godło RP