Technik farmaceutyczny
liczba semestrów: 5
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź cenę wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY zajmuje się obsługą pacjentów w aptekach i punktach aptecznych. Dodatkowo dzięki zdobytej wiedzy z zakresu produkcji, analizy oraz kontroli leków może pracować przy produkcji leków, a także w hurtowniach farmaceutycznych. Warto kształcić się w tym zawodzie, ponieważ technik farmaceutyczny ma szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w branży farmaceutycznej, jak i w przemyśle zielarskim i chemicznym.

 

 PRZEDMIOTY

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii
 • Technologia postaci leków
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Farmakologia                                                   
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Badania tożsamości surowców naturalnych
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Wiedza o wyrobach medycznych, suplementach diety i kosmetykach

 

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:


 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny wydane przez OKE

 • EUROPASS - suplement dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku angielskim wydane przez OKE

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Certyfikat KS-AOW firmy KAMSOFT S.A.

 • Certyfikat Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 
 

 TEB Benefit, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • Nauczyciele - praktycy
 • GRATIS Certyfikaty:
  - Potwierdzający udział w szkoleniu z obsługi oprogramowania KS-AOW firmy KAMSOFT S.A.
  - Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych
 • Dostęp do Office 365 w chmurze
 • Własne e-podręczniki 

 

Monika Głuszyk - słuchaczka na kierunku Technik farmaceutyczny w Olsztynie


Wybrałam TEB Edukacja, ponieważ, gdy zdecydowałam się na naukę w szkole policealnej, przeglądałam oferty wielu szkół i TEB wydał się najlepiej zorganizowany i miał najciekawsze kierunki.

 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Apteki, punkty apteczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Hurtownie farmaceutyczne, inspekcje farmaceutyczne  
 • Zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • Laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

 NASI PARTNERZY:

 • Kamsoft – Polski lider wyspecjalizowanego oprogramowania dedykowanego sektorowi medycyny i farmacji. Słuchacze TEB Edukacja kształcą się na oprogramowaniu KS-AOW.

 

 

 

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>