Technik BHP
liczba semestrów: 3
tryby: dzienny, weekendowy
cena: 0 zł / za m-c w trybie dziennym
cena: 0 zł / za m-c w trybie weekendowym

Pobierz informacje o kierunku

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr; odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

 PRZEDMIOTY

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy prawa pracy 
 • Ergonomia w procesie pracy

 • Techniczne bezpieczeństwo pracy

 • Język angielski zawodowy

 • Zagrożenia i cena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Szkolenia i popularyzacja problematyki BHP


 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą
 • 20 lat doświadczenia i ponad 100 000 absolwentów
 • oferta dodatkowych kursów zawodowych

 Perspektywy zatrudnienia:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa jako pracownik ds. BHP
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godz.)
 • Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne dla BHP (60 godz.)

nauka za 0 zł

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>