Technik administracji - zarządzanie biurem
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, wieczorowy, weekendowy - sprawdź cenę wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

 

 

TECHNIK ADMINISTRACJI organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

 PRZEDMIOTY

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Działalność gospodarcza

 • Zarządzanie biurem

 • Statystyka

 • Podstawy prawa administracyjnego

 • Podstawy prawa cywilnego

 • Podstawy prawa pracy

 • Język angielski zawodowy

 • Podstawy finansów publicznych

 • Sporządzanie dokumentów w sprawach administracyjnych

 • Postępowanie administracyjne

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • referencje dla najlepszych absolwentów

 • nauczyciele-praktycy

 • przyjazna atmosfera

 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

 • 20 lat doświadczenia i ponad 100 000 absolwentów

Sylwia Kłósek - słuchaczka na kierunku Technik administracji  


Wybrałam TEB Edukacja, ponieważ uważam, że najlepiej kształci swoich studentów ze wszystkich szkół w okolicach Jeleniej Góry.

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • jednostki samorządu terytorialnego

 • administracja rządowa

 • przedsiębiorstwa

 • organizacje społeczne

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze – 60 godz.

 • Obsługa programów kadrowych – 30 godz.

 • Podstawy obsługi komputera – 35 godz.

 • Specjalista ds. kadr i płac – 60 godz. lub 30 godz.

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>