Produkcja video
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy
cena: 409 zł / za m-c w trybie weekendowym

Pobierz informacje o kierunku

 

Jest to kierunek dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym tematyką produkcji contentu video.

W trakcie cyklu kształcenia Słuchacz uzyska wiedzę dot. specyfiki produkcji tego typu materiałów, w szczególności w zakresie tworzenia przekazów pod poszczególne pola eksploatacji, czytania i interpretowania specyfikacji technicznej, etapów pracy nad materiałami video: od kreacji przez produkcję, montaż i publikację.


 ABSOLWENT TEGO KIERUNKU BĘDZIE DYSPONOWAŁ WIEDZĄ:

 • jak budować ciekawe historie, wzbudzać emocje, prowadzić wzrok widza i utrzymać jego uwagę

 • jak pobudzać kreatywność, skąd brać pomysły na filmy i jak tworzyć ciekawe, pasujące do siebie ujęcia

 • jakie istnieją zasady i sztuczki dotyczące oświetlenia, nagrywania i podkładania dźwięku, doboru muzyki, a także czym kierować się w wyborze sprzętu filmowego

 • jakie istnieją zasady kompozycji, zasady planowania ujęcia, efektownego montażu i jak tworzyć dobry i przyciągający wzrok film

 • jaka jest specyfika tworzenia produkcji z wykorzystaniem dronów

 PRZEDMIOTY

 • Organizacja produkcji

 • Podstawy reżyserii filmowej

 • Podstawy scenariopisarstwa

 • Montaż filmowy

 • Realizacja filmowa i telewizyjna - zajęcia praktyczne

 • Analiza filmu

 • Technika zdjęciowa

 • Pozostałe praktyczne zagadnienia produkcji filmowej

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Agencje reklamowe

 • Działy marketingu odpowiedzialne za produkcję contentu

 • Firmy szkoleniowe realizujące projekty e-learningowe

 • Kinematografia

 • Produkcja telewizyjna

 • Instytucje artystyczne- teatry, domy kultury

 • Organizatorzy imprez masowych – koncertów, festiwali

 • Własna działalność gospodarcza jako freelancer

  NOWOŚĆ!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 CO ZYSKUJESZ?

 • Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach

 • Wysoką jakość kształcenia potwierdzona pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie zdawalności egzaminów zawodowych

 • Nadzór nad procesem dydaktycznym sprawowany przez nauczycieli - praktyków aktywnie działających w danej branży

 • Minimum 60% zajęć praktycznych

 • Naukę zawodu realizowaną w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem formuły blended-learning

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>