Pomoc nauczyciela przedszkola
liczba semestrów: 2
tryby: wieczorowy, weekendowy - sprawdź cenę wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku

Absolwent tego kierunku pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Swoje zadania zawodowe w przedszkolu wykonuje w ścisłej współpracy z nauczycielem. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.

 

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • pomaga dzieciom w spożywaniu posiłków 
 • pomaga dzieciom w czynnościach higienicznych
 • pomaga dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się
 • nadzoruje dzieci podczas odpoczynku 
 • wykonuje czynności przygotowawcze do zabaw i zajęć oraz pomaga dzieciom pod kierunkiem nauczyciela. 
 • porządkuje z dziećmi zabawki i pomoce dydaktyczne
 • opiekuje się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek
 • organizuje miejsce pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.

 Perspektywy zatrudnienia:

 • przedszkola, oddziały przedszkolne
 • inne placówki wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego)
 • domy opieki całodobowej nad dzieckiem, świetlice szkolne 

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej 

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Język migowy - 45 godz.

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>