Opiekun medyczny
liczba semestrów: 3
tryby: dzienny, weekendowy
cena: 0 zł / za m-c w trybie dziennym
cena: 0 zł / za m-c w trybie weekendowym
Kliknij i sprawdź cenę wariantu dla wybranego trybu nauczania:

Pobierz informacje o kierunku

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 


W TEB Edukacja gwarantujemy oferty pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów od firmy Promedica - partnera kierunku!


OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Tylko w TEB Edukacji słuchacze tego kierunku mają przedmiot Aktywizacja seniora, gdzie uczą się dodatkowo jak organizować czas wolny osobom starszym.

 

 PRZEDMIOTY

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Język angielski zawodowy

 • Język migowy

 • System ochrony zdrowia i opieki społecznej

 • Zarys anatomii i patofizjologii

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacjne i opiekuńcze

 • Aktywizacja seniora

 • Technologie informacyjne

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • Domy pacjentów (opieka indywidualna)

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Oferty pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów

 • Dodatkowy przedmiot - Aktywizacja seniora

 • Certyfikat: Pierwsza pomoc przedmedyczna - GRATIS!

 • Certyfikat: Aktywizacja seniora - GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny 

 • EUROPASS - suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Język obcy dla opiekunów medycznych 
 • Opieka nad dzieckiem chorym i niesamodzielnym 
 • Kurs pielęgnacji i kosmetyki osób starszych 
 • Masaż klasyczny

 NASI PARTNERZY:

Promedica24

 • Od 2013 r. nieprzerwanie współpracujemy z firmą PROMEDICA24, organizując w ponad 20 miastach szkolenia dla kadry opiekuńczej.

  PROMEDICA24 jest liderem na rynku usług opiekuńczych dla klientów na terenie Polski, Niemiec i Anglii.  Poszukuje i przygotowuje do pracy kandydatów, zapewniając im legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą.

nauka za 0 zł

 

 

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>