Coach - trener
liczba semestrów: 2
tryb

Pobierz informacje o kierunku

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji lub zawodu coacha i trenera. Program w szczególności rekomendowany jest osobom posiadającym doświadczenie zawodowe, chcącym wspierać współpracowników lub podwładnych w skuteczniejszej pracy poprzez dostarczenie wiedzy (szkolenia) i motywowanie (coaching). Kurs rekomendowany jest również nauczycielom, gdyż metody coachingowe i trenerskie z powodzeniem można wykorzystywać w pracy z uczniem, a także rodzicem.

Zawód coacha polega na wspieraniu innych w usprawnianiu działania w różnych sferach życia poprzez pracę na zasobach, które posiada klient. To umiejętność wykorzystywania zasobów w odpowiedni sposób. Zawód trenera to umiejętne przekazywanie wiedzy i motywowanie do jej wykorzystywania w praktyce. 

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Pomaganie w uczeniu się (nabywaniu kompetencji)
 • Wspieranie w rozwoju poprzez analizę zasobów i możliwości
 • Znajomość procesu coachingowego i szkoleniowego
 • Uczenie, motywowanie w stawianiu celu oraz wytrwałość
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy wg. standardów coachingu
 • Rozumienie i przestrzeganie standardów etycznych i zawodowych
 • Planowanie i organizacja coachingu oraz szkoleń z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi
 • Budowanie procesów rozwojowych na kanwie solidnej wiedzy

 Perspektywy zatrudnienia:

 • własna działalność gospodarcza - dostawca usług jako osoba spoza organizacji.

 • coach i/lub trener wewnętrzny w przedsiębiorstwach prywatnych zatrudniających przedstawicieli handlowych w branżach stawiających nacisk na rozwój konkurencyjności poprzez edukowanie konsumentów, wysoką jakość produktów i usług, innowacyjne metody budowania kapitału ludzkiego

 • przedsiębiorstwa rozwijające się, w trakcie budowania zespołów. Prowadzenie coachingów i treningów on the job

 • współpraca z firmami szkoleniowymi 

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej 

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE

 • Innowacyjne metody w pracy z uczniem – 16 h

 • Skuteczna sprzedaż usług coachingowych i trenerskich – 16 h

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:
Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>