Szkoły medyczne

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
 • Przy zapisie podpisujesz z nami umowę o przeprowadzenie kształcenia.

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (na wybranych kierunkach, pytaj w sekretariacie)

Finansowanie nauki

Szkoły policealne TEB Edukacja to szkoły niepaństwowe, finansowane z opłat uiszczanych przez słuchaczy w formie czesnego płatnego w 1, 2, 10 lub 12 ratach - w zależności od wybranej opcji płatności.

Ucząc się w naszych szkołach możesz skorzystać z systemu zniżek i promocji umożliwiającego znaczne obniżenie koszów kształcenia. Dajemy Ci również gwarancję stałego czesnego przez cały okres nauki.

Szkoły policealne TEB Edukacja oferują również kierunki bezpłatne. Nauka na wybranych kierunkach odbywa się zupełnie za darmo! O szczegóły zapytaj w sekretarciacie oddziału.

Nasi słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat m.in. za:

 • wpisowe
 • wydanie dokumentów m.in. świadectwa, legitymacji, zaświadczenia do ZUS, dyplomu ukończenia szkoły
 • materiały dydaktyczne, w tym kosmetyki do realizacji zajęć na kierunkach z uprawnieniami
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Ponadto słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają składkę ubezpieczeniową.

Na życzenie słuchaczy szkoła wystawia faktury VAT.

Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>