Technik ortopeda
liczba semestrów: 4
tryb dzienny - sprawdź cenę wybierając miasto
Oddział: Bydgoszcz

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań powodujących amputacje kończyn (cukrzyca, miażdżyca) oraz innych schorzeń powodujących dysfunkcje narządu ruchu, czy zwiększającą się liczbę wypadków powodujących trwałe kalectwo, rynek usług świadczonych przez techników ortopedów oraz rynek sprzętu ortopedycznego, stale rośnie, pomimo rozwoju medycyny.

Równocześnie postęp wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń układu ruchu tworzy wiele możliwości pracy technika ortopedy w tym zakresie.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • projektowanie, wykonywanie oraz sprzedaż sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych
 • realizacja indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne
 • dostosowywanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkownika
 • prowadzenie instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi
 • wykonywanie, montaż i demontaż oraz obróbka wykończeniowa przedmiotów ortopedycznych
 • dobór metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej
 • pobieranie miar, wykonywanie pozytywów gipsowych
 • dobór elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych
 • współpraca z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zabez-pieczenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny

 Pakiet korzyści EDU BOX, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • własne podręczniki 
 • e-learning

 • dostęp do Office 365 
 • praktyczna nauka zawodu 
 • certyfikaty
 • referencje dla najlepszych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • wykwalifikowani nauczyciele-praktycy
 • biznesowi partnerzy edukacyjni 
 • elastyczne godziny zajęć
 • przyjazna atmosfera
 • szeroka oferta dodatkowych kursów i szkoleń
 • nauka w niewielkich grupach
 • wysoka jakość materiałów dydaktycznych
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych - wysoka zdawalność 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • przykliniczne, przyszpitalne zakłady wytwórstwa przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • w poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, 
 • w punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych, 
 • w oddziałach szpitalnych i w przychodniach, 
 • w rzemieślniczych zakładach usługowo-produkcyjnych

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Kierunki, które również Cię zainteresują:


Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>