Protetyk słuchu
liczba semestrów: 4
tryby: dzienny, weekendowy - sprawdź cenę wybierając miasto

Pobierz informacje o kierunku


PROTETYK SŁUCHU diagnozuje ubytek słuchu pacjenta, dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu, dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe, a także sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Tylko w TEB Edukacja weźmiesz udział w warsztatach z dopasowania aparatów Siemens i Audio Service oraz zajęciach z użyciem oprogramowania komputerowego do dobierania aparatów słuchowych.

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Prowadzenie badań audiometrycznych słuchu

 • Diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych

 • Prowadzenie badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci

 • Konsultowanie się z zespołem terapeutycznym oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego

 • Dobieranie i dopasowywanie wkładek usznych

 • Wykonywanie wycisków i wkładek usznych

 • Naprawa aparatów słuchowych

 • Dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków

 • Pouczanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji

 • Sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne, pracownie otoplastyczne

 • Pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego

 • Przedszkola dla dzieci niedosłyszących

 • Specjalistyczne oddziały leczenia niedosłuchu

 • Gabinety i placówki terapeutyczne, przychodnie, kliniki

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Warsztaty z dopasowania aparatów Interton 

 • CERTYFIKAT GRATIS: Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • CERTYFIKAT GRATIS: Interton: "Jak dbać i serwisować apart słuchowy"; "Aparaty kostne"; "Najnowsze technologie bezprzewodowe w aparatach Interton"

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk słuchu

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 DODATKOWE KURSY TEMATYCZNE:

 • Język migowy – 45 godz.

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>