Doula - asystentka rodzącej
liczba semestrów: 2
tryb weekendowy
cena: 239 zł / za m-c w trybie weekendowym

Pobierz informacje o kierunku

 

Doula (z greckiego) to kobieta, "która służy". Współcześnie jest to osoba, która udziela niemedycznego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia kobiecie rodzącej. Wspiera matki od momentu ciąży, aż do połogu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa, dostarcza niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Pomaga kobiecie radzić sobie z negatywnymi emocjami: lękiem, poczuciem bezradności czy niekompetencji.

Rozumiejąc fizyczne i emocjonalne aspekty porodu, doula wspiera rodzącą w realizowaniu jej własnej wizji tego wydarzenia. Nie stanowi „konkurencji” dla męża lub innej bliskiej osoby – może pomóc jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej.

Dzięki niej rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe. Rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matka i rzadziej występują u niej problemy z karmieniem piersią. Zawód douli (asystentki kobiety w czasie ciąży i porodu) w 2015 r. został oficjalnie wpisany na listę ministerialną.

 

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • Udzielanie wsparcia informacyjnego kobiecie w okresie okołoporodowym, opierając się na najnowszej wiedzy naukowej.

 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego kobiecie w okresie okołoporodowym i identyfikowanie niepokojących sygnałów.

 • Udzielanie wsparcia fizycznego kobiecie rodzącej, ze szczególnym uwzględnieniem niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

 • Znajomość rozwoju fizycznego i psychicznego noworodka i małego dziecka.

 • Znajomość obowiązującego prawa w okresie okołoporodowym.

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Szkoły rodzenia

 • Prywatna działalność

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Dokument ukończenia kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej

 • Dyplom TEB Edukacja

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Godło RP

Czy chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

>>