Szkoła zawodowa

Rekrutacja

Warunki rekrutacji:

 • Naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie 
  ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. 
  Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet 
  dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi 
  dokumentami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • w szczególnych przypadkach orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych
 • w szczególnych przypadkach orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • 2 fotografie formatu legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm

Do pobrania:

harmonogram rekrutacji
Fryzjer: podanie o przyjęcie do szkoły
Blacharz samochodowy, Elektromechanik, Mechanik: podanie o przyjęcie do szkoły

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu i proponują kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Technikum

Technikum TEB Edukacja to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i maturę.

Technikum Czytaj więcej


Godło RP