Oferta

 

Techniki osteopatii
liczba godzin: 160

Pobierz program

Opis kierunku

Osteopatia jest bardzo skuteczną, bezpieczną i łagodną formą medycyny manualnej. Stosowana jest od 140 lat w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce prozdrowotnej. Techniki osteopatii są odpowiednie dla pacjentów w każdym wieku, zarówno dla noworodków jak i  seniorów. Wyróżnikiem osteopatii spośród innych terapii manualnych, jest poszukiwanie i odpowiednie traktowanie źródła bólu, a nie tylko leczenie objawów. Ukończenie studiów podyplomowych nie jest równoznaczne ze zdobyciem „tytułu” osteopaty.

Co zyskujesz?

Po ukończeniu studiów uczestnik uzyska niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu indywidualnej pracy z pacjentem oraz pozna techniki z zakresu: terapii wisceralnej, tkanek głębokich, diagnostyki obrazowej, anatomii palpacyjnej.

Dla kogo?

Studia Techniki osteopatii skierowane są do fizjoterapeutów i masażystów jako uzupełnienie ich umiejętności z zakresu skutecznej, bezpiecznej i łagodnej formą medycyny manualnej jaką jest osteopatia.

Program studiów

Liczba miesiecy nauki: 9-10
Liczba zjazdów: 10-11
Liczba semestrów: 2

Program:
Historia i filozofia osteopatii - 7 godz.

Diagnostyka osteopatyczna pacjenta - 25 godz.

Planowanie zabiegów osteopatycznych - 65 godz.

Anatomia palpacyjna - 30 godz.

Diagnostyka obrazowa - 5 godz.

Anatomia czynnościowa w odniesieniu do połączeń mięśniowo – więzadłowych i narządów wewnętrznych - 18 godz.

Czerwone flagi i bezpieczeństwo podczas terapii - 10 godz.


Forma zaliczenia: Egzamin pisemny i praktyczny

 

Zapisz się online

Godło RP