Oferta

 

Psychologia i terapia uzależnień
liczba godzin: 180

Pobierz program

Opis kierunku

Studia mają na celu, przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. W programie studiów uwzględnione jest stosowanie form terapii integrujących różne podejścia teoretyczne. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności korzystania z różnych form terapii, na różnych etapach zdrowienia osoby uzależnionej i jej rodziny. Ze względu na znaczenie umiejętności i gotowości postawy terapeutycznej oraz procesu terapeutycznego na różnych etapach zdrowienia osób z problemem uzależnienia część zajęć stanowić będą warsztaty pogłębiające ważne umiejętności terapeutyczne.

Co zyskujesz?

Studia dają możliwości kompleksowego zapoznania się z pracą profilaktyczną w obszarze terapii uzależnień. Program studiów skonstruowany jest z nastawieniem na zdobycie praktycznych umiejętności uczestników oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie szeroko pojętej problematyki uzależnień. Wykłady i ćwiczenia opracowane są w celu samodzielnego konstruowania profesjonalnych programów profilaktycznych przez słuchaczy, opartych o zasoby osobiste osób uzależnionych. Umiejętności nabyte w toku realizacji studiów pozwolą na samodzielne podejmowanie czynności terapeutycznych i profilaktycznych.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych oraz innych absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w charakterze terapeutów zajmujących się problemem uzależnień wśród młodych ludzi w młodzieżowych ośrodków wychowawczych, resocjalizacyjnych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, celem zgłębienia metod terapeutycznych, które pozwolą na poprawne określenie indywidualnych potrzeb pacjenta, chcą poznać mechanizmy uzależnień.

Program studiów

Liczba miesiecy nauki: 9-10
Liczba zjazdów: 10-11
Liczba semestrów: 2

Program:
Podstawowe zagadnienia problematyki uzależnień - 58h

Przepisy prawa dotyczące narkotyków i narkomanii, alkoholu i innych uzależnień

Charakterystyka środków psychoaktywnych

Medyczne aspekty uzależnień i choroby współwystępujące. Neurobiologia uzależnień i leczenie substytucyjne

Psychologia rozwojowa i osobowości

Psychopatologia w uzależnieniach

Zagadnienia diagnozy uzależnień

Czynniki leczące w terapii uzależnieńUmiejętności i techniki terapeutyczne w pracy z osobami uzależnionymi - 54h

Podstawy treningu umiejętności interpersonalnych - warsztaty praktyczne

Warsztat umiejętności pracy z grupą

Profilaktyka uzależnień

Umiejętności terapeutyczne

Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota inne)

Terapia grupowa w uzależnieniach

Terapia indywidualna w uzależnieniachTechniki w terapii i psychoterapii uzależnień w różnych podejściach terapeutycznych - 62h

Terapia uzależnień behawioralnych

Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach

Terapia rodzin w procesie współuzależnienia

Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień

Interwencja kryzysowa

Terapia Ericksonowska w uzależnieniach

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach

Zastosowanie technik dialogu motywującego w terapii uzależnień

Ewaluacja programów profilaktycznych i terapeutycznych


Forma zaliczenia: Test semestralny i projekt

 

Zapisz się online

Godło RP