Oferta

 

Fizjoterapia w geriatrii
liczba godzin: 160

Pobierz program

Opis kierunku

Fizjoterapia wykorzystuje zdolność reakcji ludzkiego organizmu na określone bodźce, jedne z nich wywołują ból, inne go uśmierzają. Różne metody fizjoterapii mają na celu przywrócenie sprawności fizycznej, złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie dolegliwości oraz zapobieganie postępom choroby. Studia przygotowują uczestników do pracy w: szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w domach pomocy społecznej, a także do otwarcia własnej działalności rehabilitacyjnej. Połączenie rehabilitacji i aktywizacji oraz nabycie umiejętności komunikacji z osobami starszymi pozwala na kompleksowe podejście do pracy z pacjentem geriatrycznym.

Co zyskujesz?

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił/a samodzielnie pracować z pacjentem geriatrycznym oraz zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu: terapii manualnej, kardiologii, psychologii, psychoterapii, pulmonologii, komunikacji społecznej, neurologii, ortopedii, gimnastyki, pielęgnacji, aktywności fizycznej.

Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów: Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne, Pielęgniarstwo, Terapia Zajęciowa, oraz do osób zainteresowanych problematyką związaną z rehabilitacją i aktywnością fizyczną osób starszych.

Program studiów

Liczba miesiecy nauki: 9-10
Liczba zjazdów: 10-11
Liczba semestrów: 2

Program:
Gerontologia. Wstęp do geriatrii, fizjologia starości - 10 godz.

Fizjoterapia osób starszych - 50 godz.

Choroby osób starszych - 30 godz.

Testy diagnostyczne stosowane w geriatrii, ocena socjalna - 30 godz.

Żywienie - 10 godz.

Komunikacja z pacjentem i jego otoczeniem - 20 godz.

Psychologia w fizjoterapii - 10 godz.


Forma zaliczenia: Egzamin pisemny i praktyczny

 

Zapisz się online

Godło RP