Liceum dla młodzieży

Pobierz folder

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży z klasami profilowanymi może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty przy zapisie do szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • kopia świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • kartę zdrowia ucznia
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)

Do pobrania: 

podanie o przyjęcie do szkoły

harmonogram rekrutacji

regulamin rekrutacji

regulamin promocji 2014


Godło RP