Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych?

Skorzystaj z oferty bezpłatnego LO dla dorosłych w TEB Edukacja.

  • Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie weekendowej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę i w niedzielę), wieczorowej (zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu po południu) lub dziennej (zajęcia odbywają się 3-4 dni w tygodniu w ciągu dnia).
  • Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Tym bardziej, że jednocześnie z nauką w Liceum dla dorosłych można kształcić się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych umożliwiających zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu.

Zapisz się już dziś i zdobądź wykształcenie średnie, zwiększając tym samym swoją wartość na rynku pracy.

 

Sprawdź kierunki w swoim mieście:


Godło RP