Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Technik weterynarii

Kwalifikacja ROL11:
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

Kwalifikacja ROL12:
Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
liczba godzin: 1380
liczba godzin e-learningu: 54

Pobierz informacje o kursieNa tym kierunku dowiesz się, jak prowadzić chów zwierząt gospodarskich oraz przeprowadzać badania przedubojowe i badać mięso. Nauczysz się wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne oraz prowadzić profilaktykę u zwierząt. Nabędziesz wiedzę z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także wykonywania zabiegów inseminacji. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz online.

NOWOŚĆ! Tylko w TEB Edukacja


  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 • Certyfikat potwierdzający znajomość programu komputerowego WinPasze EDU

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w zawodzie technik weterynarii

 

  PRZEDMIOTY:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt

 • Chów zwierząt

 • Rozród i inseminacja zwierząt

 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

 • Kontrola i nadzór weterynaryjny

 • Diagnostyka weterynaryjna

 • Przepisy ruchu drogowego

 • Język angielski zawodowy

 • BHP

 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Zakłady hodowli i inseminacji zwierząt, fermy przemysłowe

 • Przychodnie weterynaryjne

 • Własna działalność gospodarcza w zakresie usług inseminacyjnych

 • Organy inspekcji weterynaryjnej

 • Ubojnie zwierząt i zakłady przetwórstwa spożywczego

 

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • GRATIS Certyfikaty TEB Edukacja ze znajomości:
  - Znajomość programu komputerowego WinPasze EDU

 • Nauczyciele – praktycy

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 

 NASI PARTNERZY:

WinPasze – Mroczko (TW) – firma oferująca profesjonalne oprogramowanie komputerowe z zakresu hodowli i żywienia zwierząt. Specjalizuje się w optymalizacji kosztów produkcji pasz wysokiej jakości oraz bilansowaniu receptur paszowych dla wielu gatunków zwierząt. Programy ich autorstwa są stosowane przede wszystkim w gospodarstwach rolnych, wytwórniach i mieszalniach pasz, są niezbędnym wyposażeniem doradców rolniczych, przedstawicieli firm paszowych oraz lekarzy weterynarii.

 

*Cena kursu podana na stronie nie obejmuje opłaty za 30 godz. indywidulanych lekcji nauki jazdy

 

Zapisz się online

Godło RP