Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Technik rachunkowości

Kwalifikacja EKA05:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Kwalifikacja EKA07:
Prowadzenie rachunkowości
liczba godzin: 809
liczba godzin e-learningu: 54

Pobierz informacje o kursie

 

 

Na tym kierunku poznasz zasady prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz narzędzia rachunkowości finansowej. Nauczysz się korzystać z oprogramowania księgowego, sporządzać sprawozdania finansowe, przeprowadzać analizy finansowe oraz oceniać kondycję finansową firmy. Dodatkowo nabędziesz umiejętności z zakresu dokumentacji pracowniczej i rozliczeń wynagrodzeń, ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz online.

Tylko w TEB Edukacja


  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości i technik ekonomista

 • Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu obsługi programów InsERT

 

  PRZEDMIOTY:

 • Podstawy ekonomii i statystyki

 • Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa

 • Rachunkowość przedsiębiorstw w polityce gospodarczej

 • Kadry i płace

 • Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw

 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej

 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych

 • Systemy komputerowe w rachunkowości

 • Język angielski zawodowy 

 • BHP

 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze

 • Jednostki finansów publicznych

 • Własna działalność gospodarcza

 • Biura rachunkowe

 • Instytucje finansowe

 • Urzędy skarbowe i urzędy jednostek samorządu terytorialnego

 • Kancelarie doradcze i audytorskie

 

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nauczyciele – praktycy

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • GRATIS Certyfikaty: 
  - Ukończenie kursu obsługi programów InsERT

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 

 NASI PARTNERZY:

InsERT – jest krajowym liderem wśród producentów oprogramowania komputerowego dla małych i średnich firm. Programy przez nich tworzone są intuicyjne i proste w obsłudze, a jednocześnie zawierają wszelkie funkcje, jakich wymaga się od systemów sprzedaży, księgowych, finansowych czy kadrowo-płacowych.

Więcej szczegółów dotyczących dostępnych kursów sprawdź w zakładce Partnerzy.

 

Zapisz się online

Godło RP