Kursy zawodowe - Leszno

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Technik informatyk

Kwalifikacja INF02:
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Kwalifikacja INF03:
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
liczba godzin: 819
liczba godzin e-learningu: 54
cena: 285 zł / za m-c

Pobierz informacje o kursieNa tym kierunku nauczysz się montażu oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych. Dowiesz się również jak projektować, tworzyć, administrować i użytkować bazy danych, a także programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne. Nabędziesz umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i administracji stronami www oraz systemami zarządzania treścią. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz online.


  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych i INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych w zawodzie technik informatyk
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych
 • Certyfikat Cisco Networking Academy

 

  PRZEDMIOTY:

 • Podstawy informatyki

 • Urządzenia techniki komputerowej

 • Systemy operacyjne

 • Lokalne sieci komputerowe

 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

 • Administracja systemami operacyjnymi

 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych

 • Witryny i aplikacje internetowe

 • Lokalne systemy baz danych

 • Tworzenie i administrowanie bazami danych

 • Aplikacje desktopowe i mobilne

 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 • Język angielski zawodowy

 • BHP

 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Zakłady pracy wykorzystujące różnego rodzaju technologie informatyczne
 • Firmy administrujące sieciami komputerowymi
 • Działy obsługi administrujące sieciami komputerowymi dowolnego przedsiębiorstwa
 • Firmy tworzące oprogramowanie komputerowe
 • Punkty serwisowe, sklepy komputerowe
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych

 

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • GRATIS Certyfikaty:
  - Cisco Networking Academy

 • Nauczyciele – praktycy

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 

 NASI PARTNERZY:

TEB Edukacja jako Cisco Networking Academy oferuje swoim uczniom i słuchaczom możliwość udziału w wielu certyfikowanych kursach dostępnych on-line na platformie e-learningowej Cisco.

Część kursów jest przeprowadzana podczas zajęć szkolnych. Jednak możliwości systemu pozwalają na korzystaniu z bogatych zasobów Akademii (materiałów edukacyjnych, testów i narzędzi wirtualnych) w dowolnym miejscu i czasie.

Więcej szczegółów dotyczących dostępnych kursów można znaleźć w zakładce Partnerzy.

 

Zapisz się online

Godło RP