Kursy zawodowe

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Opiekun medyczny

Kwalifikacja MED03:
Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
liczba godzin: 437
liczba godzin e-learningu:
Oddział: Rzeszów

Pobierz informacje o kursie

 

 

Na tym kierunku dowiesz się, jak profesjonalnie udzielać wsparcia, opieki oraz pielęgnacji osobie chorej i niesamodzielnej. Nauczysz się, w jaki sposób asystować zespołowi medycznemu oraz współpracować z terapeutami. Zdobędziesz wiedzę z zakresu terapii zajęciowej oraz rozpoznawania i rozwiązania problemów opiekuńczych podopiecznych. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz online.

Tylko w TEB Edukacja


  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny

 • Certyfikat Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

  PRZEDMIOTY:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 • Aktywizacja seniora

 • System ochrony zdrowia i opieki społecznej

 • Zarys anatomii i patofizjologii

 • Język migowy

 • Język angielski zawodowy

 • Technologie informacyjne

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 • BHP

 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze

 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej

 • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej

 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

 • Domy pacjentów (opieka indywidualna)

 

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nauczyciele – praktycy

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • GRATIS Certyfikaty:
  - Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 

Zapisz się online

Godło RP