Kursy zawodowe - Kraków

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Kadry, płace i podatki

Kwalifikacja EKA05:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finans. jednostek organizacych
liczba godzin: 449
liczba godzin e-learningu: 27
cena: 225 zł / za m-c

Pobierz informacje o kursie

 

 

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do prowadzenia rachunkowości w organizacji. Nauczysz się stosować narzędzia rachunkowości finansowej, rozliczać podatki, oceniać kondycję finansową jednostki, a także sporządzać dokumentację prawniczą oraz rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz online.

Tylko w TEB Edukacja


  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych w zawodzie technik rachunkowości i technik ekonomista

  PRZEDMIOTY:

 • Podstawy ekonomii i statystyki

 • Kadry i płace

 • Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw

 • Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa

 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej

 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych

 • Systemy komputerowe w rachunkowości

 • Język angielski zawodowy

 • BHP

 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Działy HR firm prywatnych oraz instytucji publicznych

 • Biura rachunkowe

 • Własna działalność gospodarcza

 

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nauczyciele – praktycy

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Własne e-podręczniki

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 

Zapisz się online

Godło RP