Kursy zawodowe - Białystok

Oferta

Wybierz miasto, w którym chcesz podjąć naukę i sprawdź ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!

 

Administrowanie sieci komputerowych i serwerów

Kwalifikacja EE08:
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
liczba godzin: 436
liczba godzin e-learningu: 150
cena: 90 zł / za m-c

Pobierz informacje o kursiePodczas nauki na tym kierunku nauczysz się montażu i eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych oraz wykonywania i eksploatowania lokalnych sieci komputerowych. Dowiesz się również w jaki sposób administrować systemami operacyjnymi w organizacjach.

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych
 • Certyfikat Cisco Networking Academy

  PRZEDMIOTY:

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne 
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi 
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • E-learning – m.in. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Język angielski zawodowy, Działalność gospodarcza.
 

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Przedsiębiorstwa i instytucje wykorzystujące różnego rodzaju technologie informatyczne
 • Firmy administrujące sieciami komputerowymi
 • Działy obsługi administrujące sieciami komputerowymi dowolnego przedsiębiorstwa
 • Punkty serwisowe
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych

 NASI PARTNERZY:

Ucząc się programowania w TEB Edukacja można skorzystać z wielu cenionych kursów Cisco Networking Academy dostępnych zarówno indywidualnie w formie e-learningu, jak i podczas zajęć z instruktorem. Można też w ramach nauki uzyskać dodatkowe certyfikaty od naszego partnera.

Więcej szczegółów dotyczących dostępnych kursów sprawdź w zakładce Partnerzy.

 

Zapisz się online

Godło RP