Kursy i szkolenia - Piła

 

470.00 zł SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC Z OMÓWIENIEM PROGRAMÓW GRATYFIKANT i PŁATNIK (kurs on-line) Tryb zajęć: Spotkania odbywac się będą  w godz. 16:00 - 19:00 w ustalone z grupą dni spotkań.   Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych Termin kursu: wrzesień 2022 Termin zapisów: 2022-08-31 Placówka: Piła

Celem kursu jest zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zapoznanie z programami komputerowymi Gratyfikant i Płatnik. Zapewniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną. Nasz wykładowca to mgr finansów i rachunkowości (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu).. Współpracuje z oddziałem TEB Edukacja w Pile od 2013 roku. Kilka słów określających Pania Małgorzatę to: profesjonalizm, rzetelność, dokładność i punktualność. 

Opis:

1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac. (3 godz.)                                                                        

2. Wybrane zagadnienia prawa kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i KPA. (4 godz.)                                                            

3. Akty prawne wewnętrznego. Regulaminy wewnętrzne. (4 godz.)                                                                                              

4. Przepisy BHP - podstawy prawne. Wypadki przy pracy. (3 godz.)                                                                                                

5. Prowadzenie dokumemtacji kadrowej. Akta osobowe pracownika. (4 godz.)                                                                    

6. Podróże służbowe. (2 godz.)                                                    

7. Wynagrodzenia. Systemy wynagrodzenia pracowników. Prowadzenie dokumentacji płacowej, obliczanie wynagrodzeń wg różnych systemów. Narzuty za wynagrodzenia. (4 godz.)      

8. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z US. (3 godz.)                                                                                                    

9. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS. (3 godz.).                          

10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (2 godz.)

11. Omówienie programów do obsługi kadr i płac  komputerowych - Gratyfikant i Płatnik. (8 godz.) 

 

Certyfikat:

Certyfikat TEB Edukacja 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Płatności:

Płatność przelewem na konto wskazane w umowie.

Materiały:

Zajęcia odbywają się zdalnie poprzez platformę Teams (materiały udostępniane w formie prezentacji). Uczestnicy kursu otrzymują darmowe dostępy do platformy. 

Wymagania:

Komputer z dostępem do internetu. 

Zapisz się online

Zobacz także

Szkoły policealne

Proponujemy w swojej ofercie kierunki z uprawnieniami szkół publicznych, czyli takie, na których można zdobyć państwowy dyplom technika oraz kierunki roczne, po których otrzymuje się dyplom ukończenia szkoły  policealnej.

Szkoły policealne Czytaj więcej

Szkoły medyczne

Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu i proponują kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem.

Szkoły medyczne Czytaj więcej

Projekty unijne EFS

Wybierz województwo, w którym mieszkasz i znajdź propozycję dla siebie.

Projekty unijne EFS Czytaj więcej


Godło RP