Podstawy prawne

Szkoły policealne TEB Edukacja działają zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. nr 95, poz. 425, z późn. zm.) i są zarejestrowane we właściwych terenowo organach administracji samorządowej i administracji publicznej.

TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 8.270.000,00 zł opłacony w całości
NIP: 778-14-56-499


Godło RP