Partnerzy

Powrót do listy

TELC/Accueil  

The European Language Certificates 

TEB Edukacja jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym TELC. W ramach kursów językowych będziesz miał możliwość przygotowania się do zdawania międzynarodowego certyfikatu językowego TELC - The European Language Certificates z języka angielskiego lub niemieckiego.

Jest to system egzaminów rekomendowanych przez Radę Europy i stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania i oceniania. Jest onuznawany i akredytowany w Polsce i wielu krajach europejskich.

 

Certyfikat TELC

  • jest gwarancją umiejętności językowych dla pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą oraz potwierdzeniem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy
  • umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych (minimalny poziom B1)
  • jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2)
  • jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej - spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Nasi słuchacze mogą przystąpić do egzaminów TELC z języka angielskiego i niemieckiego na pięciu poziomach: A1, A2, B1, B2, C1. Egzaminy obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Oferujemy również egzaminy specjalistyczne: businessowy, turystyczno-hotelarski i techniczny.

Współpraca z partnerami edukacyjnymi może być zróżnicowana regionalnie. O szczegółową ofertę proponowanych certyfikatów proszę pytać w Oddziałach TEB Edukacja.


Godło RP