Partnerzy

Powrót do listy

Microsoft  

 

 

Dzięki współpracy z Microsoft wszyscy uczniowie i słuchacze TEB Edukacja otrzymują dostęp do Office 365

 

Konta Office 365 są tworzone automatycznie po naborze - do końca października oraz do końca marca danego roku. Komunikat z dostępem (indywidualne adres e-mail i hasło) jest przekazywany uczniom Technikum TEB Edukacja  i słuchaczom Szkół Policealnych TEB Edukacja za pośrednictwem Ekstranetu.

 

Kurs - jak korzystać z Office 365 jest dostępny w wersji polskiej bezpłatnie na

Microsoft Virtual Academy.

 

 

TEB Edukacja posiada subskrypcje programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (wcześniej Microsoft Imagine Premium), dzięki temu nasi uczniowie/słuchacze kierunków informatycznych mogą korzystać z darmowych kopii najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Pobrane oprogramowanie może być wykorzystane jedynie w celach edukacyjnych (w ramach licencji EDU).

Dostęp do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching możliwy jest dla słuchaczy posiadających konto Office 365 w domenie teb.edu.pl. Dane dostępowe dla Office365 znajdują się w Ekstranecie.

 Oprogramowanie dostępne w ramach programu Microsoft Azure Dev Tools For Teaching:

  • systemy operacyjne (m. in. Windows 8/10),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.

Do usługi można przejść jedynie ze strony: https://aka.ms/devtoolsforteaching

 

Microsoft Innovative Educator Expert – wybrani nauczyciele TEB Edukacja biorą udział w programie i tym samym mają możliwość uzyskują status MIE Experts.

MIE Experts współpracują na bieżąco z firmą Microsoft i pomagają w kształtowaniu przyszłości wprowadzając innowacje do edukacji, promują dostępne technologie w nauczaniu, dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii w edukacji.


Godło RP