Obowiązek informacyjny LiveChat

Regulamin Live Chat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem   danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61- 874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest Rafał Surowy, e-mail:  [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania / przesyłania informacji  za pośrednictwem Live Chat.   
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług. w tym w szczególności: TreScor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, Edicon sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kościuszki 57. Pani/Pana dane osobowe mogą być dodatkowo udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w przypadku żądania tych podmiotów.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 60 dni po zakończeniu konsultacji.
  7. Dobrowolne podanie Państwa danych wykorzystywane będzie tylko do wysłania odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Godło RP