Dyplom technika

Szybki rozwój gospodarki i technologii wymusza na nas ciągłą aktywność. Aby odnosić sukcesy musimy stale podnosić swoje kwalifikacje. Jedno jest pewne: solidne wykształcenie i profesjonalne umiejętności zwiększają szanse na sukces zawodowy. 


Państwowy dyplom technika jest formalnym potwierdzeniem zdobytej w szkole wiedzy. Jest pierwszym etapem zdobywania wykształcenia, a jednocześnie wystarczającym, aby rozpocząć karierę zawodową. 

Państwowy dyplom technika otrzymują osoby, które ukończą jeden z poniższych kierunków, przystąpią do zewnętrznego egzaminu zawodowego i zakończą go pozytywnym wynikiem.

Państwowy dyplom technika możesz uzyskać podejmując naukę na kierunkach:

 • Administracja i finanse
 • Technik BHP
 • Technik rachunkowości
 • Asystentka stomatologiczna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun medyczny
 • Protetyk słuchu
 • Rejestratorka medyczna
 • Technik dentystyczny
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Technik ortopeda
 • Ortoptystka
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik informatyk
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik geodeta
 • Technik weterynarii
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Florysta
 • Agroturystyka

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną otrzymasz również po pozytywnym zaliczeniu zewnętrznego egzaminu zawodowego na kierunkach prowadzonych w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik usług fryzjerskich
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik optyk
 • Elektryk
 • Złotnik - jubiler
 • Grafika i DTP
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik logistyk
 • Opiekun medyczny
 • Technik analityk
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik spedytor

Godło RP