TEB Wrocław

Prywatna Szkoła Parnas - Wrocław

PARNAS - Prywatna szkoła podstawowa

W naszej szkole ...
... KREUJEMY OBYWATELA POLSKI, EUROPY, ŚWIATA

  • kształtujemy postawy dociekliwości i refleksyjności wobec wiedzy oraz stymulujemy rozwój samodzielności intelektualnej,
  • dbamy o wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygotowanie do egzaminu Gimnazjalnego i kontynuowania nauki w najlepszych szkołach średnich w kraju i za granicą,
  • realizujemy autorski, poszerzony program zajęć z informatyki (2godz./tyg.),
  • dbamy o poczucie własnej indywidualności uczniów,
  • rozwijamy wrażliwość i otwartość na poglądy, uczucia i potrzeby innych ludzi,
  • uczymy dokonywania wyboru zachowań etycznych,
  • przygotowujemy do pełnego, twórczego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym środowiska.

Stworzyliśmy warunki do poznania języka i narzęedzi dyscyplin naukowych, umożliwiających dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do uzdolnień i osiągnieć młodzieży.

Zapraszamy na naszą stronę www.parnas.teb.pl


Szkoła Podstawowa Parnas
Prywatne Gimnazjum Językowe Parnas

ul. Zielińskiego 38,
53 -534 Wrocław
tel: 71 359 46 63
[email protected]

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7:20 - 15:20


Godło RP