TEB Wrocław

Egzaminy zawodowe - Wrocław

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo wyniki egzaminów zawodowych mogą Państwo sprawdzić logując się na swój imienny login i hasło do systemu CKE

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Odbiór dyplomów w szkole od 09.04.2022

 

Deklaracja do egzaminu zawodowego

Uczeń szkoły policealnej ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. Przystąpienie do obu części egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły policealnej.

  • Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza
  • Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył

Przypominamy, o terminie składania deklaracji

  1. na sesję zimową (styczeń/luty) do 15 września roku poprzedzającego egzamin (np. na sesję w zimie 2022 deklaracje należy złożyć do 15 września 2021)
  2. na sesję letnią (czerwiec/lipiec) do 7 lutego danego roku kalendarzowego (np. na sesję lato 2022 deklarację należy złożyć do dnia 07 lutego 2022)

Deklaracje należy składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły bądź elektronicznej na [email protected]

 

Wzór deklaracji do pobrania- LINK

 

Wykaz i oznaczenia kwalifikacji (podstawa z 2019 roku)- LINK

 

Terminy egzaminu - styczeń/ luty 2022- załącznik nr 1

Terminy egzaminu - czerwiec 2022- załącznik nr 2

 

Warunki zdania egzaminu zawodowego

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin zawodowy.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom zawodowy wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.


 

Co dalej - czyli co zrobić jeśli nie zdałem.

EwZ_odwolanie_do_KAE.pdf
EwZ_zasady_odwolania_do_KAE.pdf
EwZ_zasady_wgladu.pdf


Nie zdałem egzaminu zawodowego i co dalej?


wniosek o udostępnienie prac do wglądu.pdf
wniosek o weryfikację sumy punktów.pdf


Informatory zawodowe 

Informatory – Podstawa programowa z 2017 r.

https://oke.wroc.pl/informatory-podstawa-programowa-z-2017-r/

Informatory – Podstawa programowa z 2019 r.

https://oke.wroc.pl/informatory-4/


 

Przydatne linki

Strona OKE.wroc.pl
Strona CKE.edu.pl
www.egzaminzawodowy.info
www.testy.egzaminzawodowy.info
www.forum.egzaminzawodowy.info

 

 


Godło RP