TEB Wałbrzych

Plany zajęć - Wałbrzych

Plany zajęć dostępne są dla następujących kierunków:

Technik administracji - I rok II semestr

Technik usług kosmetycznych - II rok IV semestr

Technik usług kosmetycznych - I rok II semestr

Opiekun medyczny - I rok II semestr

Technik farmaceutyczny - I rok II semestr

Technik farmaceutyczny - II rok IV semestr

LO - III rok VI semestr

LO - II rok IV semestr

LO - I rok II semestr

Rejestratorka/sekretarka medyczna - I rok II semestr

Dietetyka - I rok II semestr

Higienistka stomatologiczna - II rok IV semestr

Higienistka stomatologiczna  - I rok II semestr

Technik masażysta - I rok II semestr


Godło RP