TEB Wałbrzych

Aktualności

Powrót do listy

Egzamin zawodowy 2018  

2018-06-13

EGZAMIN ZAWODOWY 2018

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-VI-VII_2018.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt_VI-VII_2018.pdf


Godło RP