Aktualności

Powrót do listy

Ucz się w Technikum TEB. Ucz się w Hiszpanii.  

2016-02-09

Chcesz zdobywać szlify zawodowe w hiszpańskiej Walencji? Ucz się w Technikum TEB i zgłoś chęć wyjazdu na zagraniczną praktykę.

Połącz praktyczną naukę z fascynującymi podróżami.

 

Ogłaszamy nabór do projektu

"W krainie flamenco TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje"

Cel projektu: poprawa kompetencji zawodowych uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach poprzez odbycie praktyk w przedsiębiorstwach hiszpańskich i zdobycie kluczowych umiejętności dla branży informatycznej i logistycznej Miejsce projektu: Walencja w Hiszpanii Termin stażu: 03.10.2016 – 28.10.2016.

Projekt realizowany będzie w ramach projektu systemowego "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie Technikum TEB Edukacja w Tychach kształcący się na kierunkach technik logistyk i technik informatyk.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do projektu i złożenie w terminie formularza zgłoszeniowego.

Weryfikacją podań kandydatów i ustalaniem listy uczestników projektu zajmie się Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

  • przewodnicząca i koordynatorka projektu: Beata Konwalijka-Sosnowska dyrektor szkoły, wychowawca klasy III TL
  • członek komisji: Robert Surma – wychowawca klasy III TI
  • członek komisji: Roksana Cierzyńska – wychowawca klasy I TL
  • członek komisji: Małgorzata Malinowska nauczyciel języka angielskiego
  • członek komisji: Beata Moczulska – nauczyciel języka angielskiego

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie Regulaminu rekrutacji do projektu, przeprowadzi weryfikację zgłoszeń, przyzna punktację i wyłoni dwie listy uczestników: Listę główną i Listę rezerwową uczestników projektu.

Kryteria naboru:

• poziom wiedzy zawodowej
• zainteresowanie zawodem
• poziom znajomość języka angielskiego
• poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim
• poziom wiedzy ogólnej
• opinia wychowawcy klasy
• zachowanie, frekwencję, aktywność społeczną w szkole i poza szkołą
• sytuacja rodzinna ucznia

Dofinansowanie projektu z UE: 242 002,66 PLN


Godło RP