Aktualności

Powrót do listy

TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje  

2017-01-16

Rusza portugalska edycja projektu:

„TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”.

Projekt jest adresowany do uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach, którzy uczą się w zawodzie technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, fototechnik.

W październiku 2017 roku 24 uczniów naszej szkoły pod opieką 2 nauczycieli wyjedzie na praktyki zagraniczne do Lizbony. Zachęcamy naszych uczniów do udziału!

W trakcie stażu uczniowie odbędą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii, poznają kulturę tego kraju poprzez uczestnictwo w szeregu wycieczek kulturowych i podszlifują znajomość języka angielskiego.

Na zakończenie stażu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte na praktyce umiejętności, potwierdzenie nabytych kwalifikacji zgodnie z systemem ECVET oraz zaświadczenia o ukończonych kursach i odbytych warsztatach. W ramach otrzymanego dofinansowania uczniowie będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, noclegi, transport, ubezpieczenie, przygotowanie językowe i wycieczki kulturowe.


Projekt „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje” jest wynikiem wygranego konkursu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Konkurs 2016”. 


Technikum TEB Edukacja w Tychach uzyskał w tym konkursie aprobatę Narodowej Agencji Programu Erasmus + i otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 247 308,21 zł na realizację projektu „TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”. 

Partnerem projektu jest portugalska firma Casa de Educacao działająca jako organizacja przyjmująca w ramach europejskich programów mobilności.


Godło RP