Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ: 
 Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi programu Microsoft Teams:

https://www.youtube.com/watch?v=OCvivmP-Irg&feature=youtu.be

OCvivmP-IrgGodło RP