TEB Słupsk

Projekty unijne - PO WER

Powrót do listy

Wrócili z Wiednia  

2018-04-09

11 słuchaczy Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Słupsku wróciło z Wiednia, gdzie odbywali                                    2-tygodniowe praktyki zawodowe w ramach realizacji projektu „ Praktyka zagraniczna- doskonalenie przygotowania do pracy zawodowej”.  Słuchaczki,kształące się w zawodzie Technik usług kosmetycznych,  szifowały swoje umiejętności zawodowe   w Kosmetikinstitut Centelle oraz Kosmetikstudio Cosmedi, zaś Technik  admistracji realizował praktyki w Philla Design oraz Osterreichisches Museum fur Volkskuunde.   Po powrocie z Austrii zorganizowali  spotkanie,   na  które  zaprosili słuchaczy i nauczycieli szkoły policealnej. Przygotowali   prezentację, którą wykorzystali  do podsumowania praktyki. Wśród korzyści wynikających z przebytej praktyki wymienili: zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie warunków i kultury pracy w innym kraju, podniesienie swojej wartości na rynku pracy, zdobycie noweego doświadczenia życiowego, podwyższenie posiadanych umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie certyfikatu.                                                                                                     


Godło RP