TEB Słupsk

Aktualności

Powrót do listy

Zakończenie roku szkolego 2015/1016  

2016-06-24

 Dnia 24 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 wręczone zostały świadectwa ukończenia Studium Medycznego na kierunku Technik farmaceutyczny i Technik masażysta , zaś w Szkole Europejskiej „ EuroCollege” na kierunku Technik administracji, Technik usług kosmetycznych oraz Opiekun medyczny. Najlepsi ,oprócz świadectw ukończenia szkoły otrzymali  referencje zawodowe. Po raz pierwszy w historii nauczyciele wytypowali słuchaczy, którzy szczególnie wyróżniali się  swoją wiedzą, postawą, kulturą osobistą oraz zaangażowaniem na danym kierunku.

Tytuł „Farmaceuta roku 2015/2016”  otrzymała  Pani Natalia Nesterowicz

 

Tytuł „ Masażystka roku 2015/2016 „ przypadł  Pani Marcie Bosak


 

„ Opiekunem medycznym roku szkolnego 2015/2016”  została Pani Kalina Cieślak.

 

 


„Administratywistą  roku szkolnego 2015/2016”
został Pan Krystian Kos

 

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki  konkursu „ Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy  w roku szkolnym  2015/2016” i wręczono nagrody nauczycielom, którzy zdaniem uczniów   i słuchaczy są wyjątkowi .

W imieniu Kapituły Konkursu kandydatów  przedstawiła  dyrektor szkół  Gabriela Jonik cytując treść uzasadnienia, które należało napisać zgłaszając  swojego kandydata.

W roku szkolnym 2015/2016 nominowanych do nagrody było sześciu nauczycieli.   Kapituła Konkursu  była zachwycona poziomem i stylem uzasadnień  i zdecydowała przyznać tytuły    „ Mistrza i Przewodnika po wiedzy”  całej szóstce.

A oto nasi „ Mistrzowie”

 

„Jesteśmy pod wpływem zaklęcia Pani Basi, to właśnie Ona zjednoczyła i utrzymała tak różnorodną ferajnę jaką jesteśmy. Jej wiedza, charyzma i szczerość sprawiły, że z ogromną przyjemnością weszliśmy w „ świat masażu”(…)

(…) Na lekcjach nie zaznaliśmy nudy. Czasami strzelała pytaniami niczym z karabinu, oczekując szybkich i poprawnych odpowiedzi. Nie raz pozwalała nam się „uzewnętrzniać”, byśmy na końcu sami zorientowali się jaki błąd popełniliśmy  w naszych wywodach. Dyskusje były na porządku dziennym , choć i zdarzało się miło, wspólnie pomilczeć (…)

Oprócz zajęć w szkolnej pracowni , Pani Basia zorganizowała nam wyjazdy do różnych ośrodków,  w których mogliśmy zapoznać się z pracą masażystów. Dzięki Niej dostaliśmy możliwość odbywania zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej , gdzie mogliśmy obcować z pacjentami, sprawdzić nasze umiejętności  i najzwyczajniej w świecie nauczyć się współpracy z innymi(…).

(…) Zorganizowała dla nas próbę wysiłkową w terenie, podczas której nauczyliśmy się pomiarów cukru we krwi, ciśnienia, aktywnie spędziliśmy czas i nawiązaliśmy jeszcze głębszą więź.

(…) Może to trochę zuchwałe z naszej strony , ale była dla nas jak mama. Nakarmiła, przytuliła,  a nawet tupnęła nóżką i strofowała, jeśli była taka potrzeba. Szliśmy na Jej zajęcia z przyjemnością, nawet gdy odbywały się o barbarzyńskiej godzinie 8 rano w niedzielę. W takie dni wystarczyła wspólna kawa, chwila rozmowy i od razu człowiekowi „ chciało się”. Zgodnie twierdzimy , że  tytuł Mistrzyni i Przewodniczki po wiedzy o czarodziejskiej mocy należy się Pani Barbarze Jaromin - Góral . Jest osobą , która potrafi zarazić pasją, podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i miłością.

(…) Szanujemy Ją jako Mentorkę i człowieka, na którym możemy polegać i nigdy nie zapomnimy. Jeżeli w przyszłości dane nam będzie przyuczać  inne osoby do zawodu masażysty, to z dumą opowiemy im o Pani Basi i powiemy:

                          „ Nasz Mistrz jest waszym Mistrzem”.

                                                             Zgłaszający: Technik masażysta semestr IV    

 

 „Wspólnie wybrałyśmy Panią Jolantę Treczyńką - Khalfallah , gdyż zaangażowanie z jakim wykonuje swój zawód jest bardzo głęboko w niej zakorzenione. Chętnie dzieli się całym doświadczeniem jakie posiada , zarówno na szczeblu zawodowym jak i życiowym. Jako grupa , której jest opiekunem , znakomicie się uzupełniamy. Jednak to Pani  JT-K jest naszym przewodnikiem, a my możemy jedynie tę całość dopełnić.

Ciepło oraz życzliwość jaką otrzymaliśmy  starałyśmy się odwzajemnić z potrójną mocą    w podzięce za owocną i wytrwałą pracę p. Jolanty. Więź , którą wspólnie udało się nam umocnić (mamy nadzieję, że na długie lata) jest zasługą empatii i zrozumienia emocjonalnego naszej Pani.  W tej relacji nie ma mowy o wywyższaniu się . Pani Jolanta uczyła nas tego na każdym kroku. Równość to podstawa.

Silna osobowość jest charakterystyczna dla naszej kandydatki. Sprawia ,że wiedza jaką otrzymujemy jest lepiej przyswajana . Osobowość i pasja z jaką wykonuje swój zawód  zasługuje na miano mistrza- przewodnika. Jesteśmy niezwykle szczęśliwe , że udało się nam spotkać taką osobę na swojej drodze. Dzięki temu mamy pewność , że to prawdziwe powołanie i  żeby dobrze nauczać potrzebny jest dar. Poczucie humoru , dystans do siebie, umiejętność przyznawania się do własnych błędów są cechami , które wyróżniają Panią Jolantę. Dziękujemy za zaangażowanie z jakim naucza, otwartość , elastyczność, twórcze myślenie”

                                                               Zgłaszający: Grupa Opiekuna medycznego semestr II             

 

 

Pani Lidia  Hanczaruk mimo, iż jest  bardzo uzdolnioną osobą wcale się z tym  nie obnosi. Stara się w najlepszy sposób przekazać wiedzę. Jest niezwykle spokojna i kontaktowa. Żeby zdobyć tytuł Mistrza trzeba zdobyć zaufanie słuchaczy. Pani Lidia robi to bez żadnego problemu. Wszyscy razem i każdy z osobna czuliśmy chęć zdobywania jeszcze większej

wiedzy i praktykowania jej(…)

(…) Każdy popełnia błędy, jednak niewiele osób potrafi się do tego przyznać, a nasz Mistrz nigdy nie miał z tym żadnego problemu. Niejedna pomyłka lub błąd był obracany w żart.

Pani Lidia zawsze traktowała nas jak równych sobie. Jak powiedział Jonathan Edwards

„ Nauczyciele i uczniowie to dwie , uzupełniające się zmienne; żadna nie byłaby tym czym jest bez obecności tej drugiej”. Tak samo żadne z nas nie byłoby tym kim jest bez Pani Lidii.

                                                       

                                                                           Zgłaszający : Technik administracji semestr IV                

 

 

Pani Aleksandra Wasiak  (pierwsza od lewej)jest kobietą żywiołową, energiczną, zaangażowaną, (…) zawsze  przygotowana do zajęć na 100%.  Ma głowę pełną pomysłów. Lekcje u Niej to zawsze ciekawa forma nauki. Zajęcia prowadzi tak aby nie nudzić ,   a jednocześnie się bawić. Za każdym razem prowadzi je  w inny  sposób np.:  w formie dialogu, gier,  scenek, wykresów, krzyżówek.  Z drugiej  potrafi przycisnąć kiedy trzeba(…)

(…)Zasada nauki u Pani Oli jest prosta . Pani Ola dużo nam daje, ale też dużo wymaga.  I nagle okazuje się, że pod opieką Pani Oli niewykonalne daje się zrobić, a trudne staje się łatwe.

                                                                                  Zgłaszający: Technik farmaceutyczny semestr IV               

 

Zgłaszając Panią Jolantę Czarnowską do konkursu „ Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy” słuchacze kierunku Technik informatyk 50+ uznali, że to właśnie Pani Jolanta  w pełni zasługuje na to miano. Posiadane przez Nią cechy, uwydatnione podczas prowadzenia z nami zajęć - dość specyficznymi   i trudnymi , w naszym odczuciu, słuchaczami przekonały nas , że jest Mistrzem w swoim zawodzie-w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności jej przekazania. Nasz wiek czasami grubo ponad 50 lat, różne wykonywane zawody   i zróżnicowana wiedza w zakresie techniki komputerowej stawiają wysokie wymagania wobec nauczycieli i posiadania szczególnych cech- cech mistrza i przewodnika. Pani Jolanta Czarnowska takie cechy posiada. Jest profesjonalistką w swojej dziedzinie i naszym zdaniem nauczycielem z powołania. Lubi swój zawód co przekłada się na sposób prowadzenia zajęć. Jest kontaktowa, podchodzi indywidualnie do każdego ucznia, wykazuje dużą cierpliwość   i wyrozumiałość. Prowadzi zajęcia w sposób aktywizujący, stara się dotrzeć do każdego słuchacza. Nie akcentuje swojego profesjonalizmu deprymując nas i wpędzając w kompleksy.  Jest nam życzliwa , ale nie dla uzyskania „ taniego poklasku” lecz w sposób naturalny.   W sprawach istotnych jest wymagająca  i konsekwentna- widać pragnie ,żebyśmy pozyskali jak najwięcej wiedzy na zajęciach,  a nie tylko odbębnić lekcje.  To wszystko tworzy odpowiednią atmosferę na zajęciach,  współpartnerstwo i motywuje nas niemłodych już słuchaczy do przyswojenia wiedzy z szeroko pojętej informatyki, której brak wyklucza nas   z wielu dziedzin życia współczesnego  zinformatyzowanego świata, nie pozwala   na korzystanie z wielu udogodnień.

                                                                              Zgłaszający: Technik informatyk 50+               

 

Społeczeństwo oczekuje od nauczyciela, aby był odpowiedzialny za ukierunkowanie relacji uczeń- nauczyciel w taki sposób, aby służyły dobru uczniów. Stosunki międzyludzkie powinny być spontaniczne, autentyczne, nacechowane wzajemnym zaufaniem i empatią. Mowa o dojrzałych stosunkach społecznych- czego najlepszym przykładem jest Pani Honorata Ćwiek .

Pani Honorata Ćwiek to osoba, która dba o kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, zachęca do działania i daje wsparcie, a dzięki wysokiej kulturze osobistej , zajęcia prowadzone są     w atmosferze szacunku, przestrzegany jest porządek pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji).  Jest przewodnikiem w procesie rozwijania się i nabywania umiejętności. Dobiera formy   i metody pracy do potrzeb uczniów. Inspiruje do działania. Reaguje na sygnalizowane problemy, wspiera w sprawach pozaszkolnych. Dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniem zawodowym.

A co najważniejsze jest cudownym człowiekiem!

 


Godło RP