TEB Radom

Plany zajęć

Powrót do listy

Materiały dydaktyczne  

Technik masażysta sem.2  - Anatomia i fizjologia

Technik masażysta sem.2  - Podstawy fizjoterapii

Technik masażysta sem.2 - Podstawy przedsiębiorczości 

Technik masażysta sem.2 - Pracownia fizjoterapii

Technik masażysta sem.2 - Pracownia masażu

Technik masażysta sem.2 - Teoria masażu

Technik masażysta sem.2 - Zagadnienia kliniczne 

Technik masażysta sem.4 - Anatomia z fizjologią

Technik masażysta sem.4 - Fizjoterapia

Technik masażysta sem.4 - Masaż

Technik masażysta sem.4 - Zagadnienia kliniczne w masażu

Technik masażysta sem.4 - Zarys fizjoterapii

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Administracja w gabinecie stomatologicznym

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu zucia

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Działalność profilaktyczno leczniczahigienistki stomatologicznej 

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Edukacja i promocja zdrowia  profilaktyce stomatologicznej

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Organizacja ochrony zdrowia

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Podstawy przedsiębiorczości

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Propedeutyka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna sem.2 - Zasady i techniki w gabinecie stomatologicznym

Higienistka stomatologiczna sem.4 -  Działalność profilaktyczno leczniczahigienistki stomatologicznej 

Higienistka stomatologiczna sem.4 - Edukacja i promocja zdrowia  profilaktyce stomatologicznej 

Higienistka stomatologiczna sem.4 - Komunukacja personalna i społeczna

Higienistka stomatologiczna sem.4 - Zasady i techniki w gabinecie stomatologicznym

Opiekun medyczny sem.2 - Aktywizacja seniora

Opiekun medyczny sem.2 - BHP

Opiekun medyczny sem.2 - Język migowy

Opiekun medyczny sem.2  - Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Opiekun medyczny sem.2 - Technologie informacyjne

Opiekun medyczny sem.2 - Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 

Florystyka sem.2 - BHP

Florystyka sem.2 - Kompozycje florystyczne

Florystyka sem.2 - Przygotowanie do sprzedaży roślin i wyrobów florystycznych

Florystyka sem.2 - Wykonanie kompozycji florystycznych

Technik informatyk sem.4 - Aplikacje desktopowe i mobilne

Technik informatyk sem.4 - Lokalne systemy baz danych

Technik informatyk sem.4 - Tworzenie i administrownie bazami danych

Technik informatyk sem.4 - Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Technik informatyk sem.4 - Witryny i aplikacje internetowe

Technik usług kosmetycznych sem.2 - Język angielki zawodowy

Technik usług kosmetycznych sem.2 - Kosmetyka pielegnacyjna i upiększająca

Technik usług kosmetycznych sem.2- Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce

Technik usług kosmetycznych sem.2 - Podstawy fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej

Technik usług kosmetycznych sem.2 - Zabiegi pielegnacyjne dłoni i stóp

Technik usług kosmetycznych sem.2 - Zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała

Technik usług kosmetycznych sem.3 - Działalność dospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Technik usług kosmetycznych sem.3 - Kosmetyka pielęgnacyjna i upiekszająca dłoni, stóp i ciała

Technik usług kosmetycznych sem.3 - Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce

Technik usług kosmetycznych sem.3 - Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Technik usług kosmetycznych sem.4 - Dermokonsultacja

Technik usług kosmetycznych sem.4 - Język angielski w kosmetyce

Technik usług kosmetycznych sem.4 - Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Technik usług kosmetycznych sem.4 - Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Kosmetyka 50+ - Język angielski

Kosmetyka 50+ - Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca

Kosmetyka 50+ - Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce

Kosmetyka 50+ - Podstawy fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej

Kosmetyka 50+ - Zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała

Technik sterylizacji medycznej sem.1 - BHP

Technik sterylizacji medycznej sem.1 - Podstawy Przedsiębiorczości

Technik sterylizacji medycznej sem.1 - Procesy mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej sem.1 - Steryzlizacja sprzętu i wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej sem.1 - Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej sem.1 - Zarys anatomii i fizjologii

Technik dentystyczny sem.4 - Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Technik dentystyczny sem.4 - Język angielski zawodowy

Technik dentystyczny sem.4  - Język migowy

Technik dentystyczny sem.4  - Ortodoncja

Technik dentystyczny sem.4  - Technika dentystyczna 

Technik dentystyczny sem.4 - Wykon. wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji

Technik dentystyczny sem.4 - Wykonawstwo prac ortodontycznych

Technik dentystyczny sem.4 - Wykonawstwo prac protetycznych

Technik dentystyczny sem.4 - Wychowanie fizyczne 

Technik elektroradiolog sem.3 - Anatomia radiologiczna

Technik elektroradiolog sem.3 - Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy

Technik elektroradiolog sem.3 - Diagnostyka elektroedyczna

Technik elektroradiolog sem.3 - Diagnostyka i terapia w elektroradiologii

Technik elektroradiolog sem.3 - Diagnostyka obrazowa

Technik elektroradiolog sem.3 - Fizyka i aparatura w elektroradiologii

Technik elektroradiolog sem.3 -  Język migowy

Technik elektroradiolog sem.3 -  Wychowanie fizyczne

Technik elektroradiolog sem.1 - Anatomia i patofizjologia

Technik elektroradiolog sem.1 - BHP

Technik elektroradiolog sem.1 - Diagnostyka i terapia w elektroradiologii

Technik elektroradiolog sem.1 - Diagnostyka obrazowa

Technik elektroradiolog sem.1 - Język angielski zawodowy

Technik elektroradiolog sem.1 - Język migowy

Technik elektroradiolog sem.1 - Ochrona radiologiczna

Technik elektroradiolog sem.1 - Podstawy elektroradiologii

Technik elektroradiolog sem.2 - Wychowanie fizyczne

Terapeuta zajęciowy sem.4 - Arteterapia

Terapeuta zajęciowy sem.4 - Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy sem.4 - Podstawy psychologii i pedagoiki

Terapeuta zajęciowy sem.4 - Podstawy terapii zajeciowej

Terapeuta zajęciowy sem.4 - Prowadzenie terapii zajeciowej

Terapeuta zajęciowy sem.4 - Wychowanie fizyczne

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Arteterapia

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Język obcy zawodowy

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Komunikacja interpersonalna

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Planowanie terapii zajeciowej

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Podstawy terapii zajęciowej 

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Prowadzenie terapii zajeciowej

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Warsztaty komputerowe w terapii zajeciowej

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii

Terapeuta zajęciowy sem.1 - Wychowanie fizyczne

Technik farmaceutyczny sem.2 - Analiza leków

Technik farmaceutyczny sem.2 - Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Technik farmaceutyczny sem.2 - Farmakologia

Technik farmaceutyczny sem.2 - Język angielski zawodowy

Technik farmaceutyczny sem.2 - Organizacja ochrony zdrowia

Technik farmaceutyczny sem.2 - Podstawy fizjologii i patofizjologii

Technik farmaceutyczny sem.2 - Technika sporządzania leków

Technik farmaceutyczny sem.2 - Technlogia postaci leków

Technik farmaceutyczny sem.2 - Wychowanie fizyczne

Wizaż i stylizacja sem.2 - Kreowanie wizerunku

Wizaż i stylizacja sem.2 - Podstawy makijazu profesjonalnego

Wizaż i stylizacja sem.2 - Stylizacja

Wizaż i stylizacja sem.2 - Techniki wykonywania makijażu

Stylizacja paznokci sem.2 - Podstawy anatomii, dermatologii i kosmetologii w zawodzie stylisty

Stylizacja paznokci sem.2 - Techniki przdłużania paznokci

Stylizacja paznokci sem.2 - Techniki zdobień paznokci

Grafika komputerowa sem.2 - Podstawy fotografii cyfrowej

Grafika komputerowa sem.2 - Podstawy animacji komputerowej

Grafika komputerowa sem.2 - Podstawy grafiki 3D

Grafika komputerowa sem.2 - Podstawy typografii

Grafika komputerowa sem.2 - Podstawy DTP

Grafika komputerowa sem.2 - Systemy CMS

Rejestratorka medyczna sem.2 - Dokumentacja medyczna z elementami statystyki

Rejestratorka medyczna sem.2 - Organizacja i ekonomia zdrowia

Rejestratorka medyczna sem.2 - Organizacja i komputeryzacja sekretariatu medycznego

Rejestratorka medyczna sem.2 - Organizacja pracy rejestratorki z elementami etyki zawodowej

Rejestratorka medyczna sem.2 - Pierwsza pomoc przedmedyczna Godło RP