TEB Radom

Oferta

Kierunki bezpłatne: Kierunki płatne:

Stawiając na kształcenie w technikum TEB Edukacja Radom, wybierasz możliwość nauki jednego z wielu atrakcyjnych i przyszłościowych zawodów jak technik obsługi turystycznej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik analityk- analiza biochemicznai środowiskowa, technik weterynarii, technik informatyk- klasa patronacka Microosoft, technik ekonomista z certyfikatami Microsoftu czy technik usług fryzjerskich z Wizażem i stylizacją. Każdy z zawodów podzielony jest na kilka kwalifikacji, część z nich wspólnych dla różnych profesji, co dodatkowo zwiększa ilość opcji i pozwala w łatwy i szybki sposób przekwalifikować się lub uzyskać parę specjalizacji naraz. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz państwowy dyplom poświadczający pełne przygotowanie do pracy w zdobytym zawodzie. Ale średnia szkoła techniczna to nie tylko praktyczne kompetencje, to również edukacja ogólnokształcąca, na poziomie liceum, zapewniająca świadectwo maturalne. Technikum w Radomiu wyposażone jest w nowoczesne pracownie oraz zaawansowany sprzęt, z którego uczniowie swobodnie korzystają przez cały czas trwania nauki. Nacisk na praktyczną naukę zawodu pozwala młodzieży skutecznie poznać tajniki wybranego fachu oraz opanować wszelkie związane z jego wykonywaniem umiejętności. W naszej szkole masz również możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy na licznych zajęciach nadprogramowych, warsztatach językowych czy w ramach kół zainteresowań prowadzonych przez dobrych specjalistów z pasją. Wybór technikum to przede wszystkim inwestycja w przyszłość, to gwarancja zatrudnienia, to pewność, że będziesz się liczyć na rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły są bowiem bardzo cennymi, doskonale przygotowanymi do konkretnego zawodu pracownikami dodatkowo wyposażonymi także w szeroką wiedzę ogólną. 

ff

 

Technik elektroradiolog liczba semestrów: 5, tryby: dzienny, weekendowy
cena: 0 zł / za m-c w trybie dziennym
cena: 209 zł / za m-c w trybie weekendowym
Pobierz informacje o kierunku


TECHNIK ELEKTRORADIOLOG w placówkach opieki zdrowotnej świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych. Ciągły rozwój techniki, medycyny stawia dla technika elektroradiologa szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy.

W swojej pracy elektroradiolog korzysta z metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Często współpracuje podczas radioterapii z lekarzem (diagnostyka obrazowa). 

 

 PRZEDMIOTY

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawy elektroradiologii
 • Anatomia i patofizjologia
 • Język migowy
 • Ochrona radiologiczna
 • Diagnostyka obrazowa
 • Badania elektromedyczne
 • Radioterapia
 • Język angielski zawodowy                          
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Technologie informatyczne w elektroradiologii

 

  TYLKO W TEB EDUKACJA!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej – GRATIS!

  ABSOLWENT OTRZYMUJE:

 • Świadectwo ukończenia szkoły

 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik elektroradiolog

 • EUROPASS - suplement dyplomu w języku obcym

 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania

 • Referencje zawodowe dla najlepszych

 TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

 • Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

 • Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć

 • Nauczyciele - praktycy

 • Dodatkowe bezpłatne certyfikaty

 • Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych

 • Dostęp do Office 365 w chmurze

 • Własne e-podręczniki

 • Programy nauczania tworzone przez praktyków

 Perspektywy zatrudnienia:

 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w pracowniach:
  - rentgenowskiej (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR)
  - angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
  - echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
  - hemodynamiki, kardioangiografii
  - elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozruszników

 • Sale operacyjne kardiochirurgii i ortopedii

 • Szpitalne oddziały ratunkowe

 • Oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji

 • Zakłady radioterapii, medycyny nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii

 • Kliniki weterynaryjne

 

Zapytaj o kierunek Zapisz się online

Aktualności:

Karta Empik w prezencie!

Poleć szkołę TEB Edukacja swoim znajomym i odbierz kartę prezentową Empik!

Czytaj więcej

Sylwia Darmochraj - słuchaczka na kierunku Administracja i finanse

"Wybrałam naukę w Szkole TEB Edukacja, ponieważ kierowała mną chęć zdobycia nowego zawodu, w niedługim...

Czytaj więcejGodło RP