TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

KURS "KADRY, PŁACE, ZUS " Ostatnie wolne miejsce!  

2015-05-18

kolejna edycja kursu " KADRY, PŁACE, ZUS"  na  25-26-27-28.05.2015 od godz. 16:00-19:45
                                                                                      01-02-03.05.2015 od godz. 16:00-19:45
                                                                                      08-09-10-11.05.2015 od godz. 16:00-19:45
                                                                                       15.06.2015 godz. 16:00-19:45Po zakończeniu kursu każdy otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR I PŁAC:  3h

2. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KODEKSU PRACY, KODEKSU CYWILNEGO I KPA: 4h

 

3.AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO. REGULAMINY WEWNĘTRZNE:  4h

4.PRZEPISY BHP – PODSTAWY PRAWNE. WYPADKI PRZY PRACY   3h

5.PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA:  4h

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE   2h

7.WYNAGRODZENIA. SYSTEMY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ, OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ WG RÓŻNYCH SYSTEMÓW.

NARZUTY ZA WYNAGRODZENIA:  4h

8.DOKUMENTACJA I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW Z URZĘDEM SKARBOWYM

9.DOKUMENTACJA I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW  Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZUS   3h

10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   2h

12.KOMPUTEROWY PROGRAM DO OBSŁUGI KADR I PŁAC – SYMFONIA  14h

12. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK  14 h


Godło RP