TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

Kolejna edycja kursu -   

2015-01-13

1. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR I PŁAC:  3h

2. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KODEKSU PRACY, KODEKSU CYWILNEGO I KPA: 4h

 

3.AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO. REGULAMINY WEWNĘTRZNE:  4h

4.PRZEPISY BHP – PODSTAWY PRAWNE. WYPADKI PRZY PRACY   3h

5.PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA:  4h

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE   2h

7.WYNAGRODZENIA. SYSTEMY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ, OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ WG RÓŻNYCH SYSTEMÓW.

NARZUTY ZA WYNAGRODZENIA:  4h

8.DOKUMENTACJA I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW Z URZĘDEM SKARBOWYM

9.DOKUMENTACJA I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW  Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZUS   3h

10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   2h

12.KOMPUTEROWY PROGRAM DO OBSŁUGI KADR I PŁAC – SYMFONIA  14h

12. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK  14 h

Termin :                                                        25-26-27-28.05.2015 od godz. 16:00-19:45
                                                                        01-02-03.05.2015 od godz. 16:00-19:45
                                                                        08-09-10-11.05.2015 od godz. 16:00-19:45
                                                                        15.06.2015 godz. 16:00-19:45

Czas trwania : 60 godzin lekcyjnych

Koszt : 650 zł

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły TEB Edukacja 48 362 13 49.


Godło RP