TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

Kolejna edycja kursu  

2014-09-22

Termin :październik 2014

Czas trwania  :  60 godzin

Certyfikat:   Certyfikat + zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej


Koszt : 650 zł

Wpłaty można dokonać jednorazowo - w dniu rozpoczęcia kursu, bądź ratalnie:

350,- zł w I etapie zajęć,

300,- zł w II etapie zajęć

 

1. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR I PŁAC:  3h

2. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KODEKSU PRACY, KODEKSU CYWILNEGO I KPA: 4h

3.AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO. REGULAMINY WEWNĘTRZNE:  4h

4.PRZEPISY BHP – PODSTAWY PRAWNE. WYPADKI PRZY PRACY   3h

5.PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA:  4h

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE   2h

7.WYNAGRODZENIA. SYSTEMY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ, OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ WG RÓŻNYCH SYSTEMÓW.

NARZUTY ZA WYNAGRODZENIA:  4h

8.DOKUMENTACJA I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW Z URZĘDEM SKARBOWYM

9.DOKUMENTACJA I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW  Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZUS   3h

10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   2h

12.KOMPUTEROWY PROGRAM DO OBSŁUGI KADR I PŁAC – SYMFONIA  14h

12. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK  14 h

 

 

Zapisz się już dziś !

 

 

Godło RP