TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

Kalendarz Roku Szkolnego 2015-2016  

2015-09-01

Plan pracy Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Radomiu
w roku szkolnym 2015/2016

 

1.

31 sierpnia 2015

Rada Pedagogiczna inauguracyjna

2.

 01 września 2015

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

07 września – 02 października 2015

Praktyki zawodowe Technik masażysta, Asystentka stomatologiczna

4.

16 grudnia 2015

Poinformowanie słuchaczy o możliwości niedopuszczenia do egzaminów semestralnych

5.

23 grudnia 2015 – 03 stycznia 2016

Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna §3 ust.1 pkt.1, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

6.

15 stycznia 2016

Rada dopuszczająca do sesji egzaminacyjnej dla kierunków zaocznych

7.

14 stycznia - 26 lutego 2016

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8.

16 - 29 stycznia 2016

Sesja egzaminacyjna dla AS, HS, OD,TM oraz kierunków zaocznych

9.

29 stycznia 2016

Rada klasyfikacyjna po I semestrze

10.

29 stycznia 2016

Zakończenie zajęć w semestrze zimowym dla ostatnich semestrów OM, AS

11.

31 stycznia 2016

Zakończenie zajęć w semestrze zimowym- pozostałe kierunki

12.

01 lutego – 14 lutego 2016

Ferie zimowe dla AS, HS, OD, TM (podstawa prawna §3 ust.1 pkt.2, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

13.

 01 lutego – 14 lutego 2016

Egzaminy poprawkowe AS, HS, OD, TM oraz kierunków zaocznych

14.

14 lutego 2016

Rada plenarna

15.

14 marzec - 15 kwietnia 2016

Praktyki zawodowe dla AS

16.

24 – 29 marca 2016

Wiosenna przerwa świąteczna AS, HS, OD, TM (podstawa prawna §3 ust.1 pkt.3, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

17.

30 marca 2016

Wyniki egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

18.

06 maja 2016

Poinformowanie słuchaczy o możliwości niedopuszczenia do egzaminów semestralnych

19.

 30 maja – 4 lipca 2016

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

20.

05 czerwiec 2016

Rada dopuszczająca do sesji egzaminacyjnej dla kierunków zaocznych

21.

06  -  19 czerwca 2016

Sesja egzaminacyjna

22.

20 czerwca 2016

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

23.

24 czerwiec 2016

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

24.

25 czerwca – 31 sierpnia 2016

Ferie letnie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

25.

  25 czerwca – 30 sierpnia 2016

Egzaminy poprawkowe

26.

26 sierpnia 2016

Wyniki egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

27.

31 sierpień 2016

Rada plenarna

 

 


Godło RP