TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  

2020-03-20

Wyniki egzaminów 

O wynikach egzaminów zostaliście Państwo poinformowani w formie SMS lub maila.

Jeśli nie otrzymaliście Państwo takiej informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 48 362 13 49 lub mailowo radom@teb-edukacja.pl.

 

Świadectwa oraz dyplomy i suplementy

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementami zostaną przesłane do szkół/placówek za pośrednictwem firmy kurierskiej w dniach 30 – 31 marca 2020 r.

Poinformujemy Państwa o możliwości odbioru świadectw i dyplomów wraz z suplementami po ich otrzymaniu.

 

 

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły radom@teb-edukacja.pl albo OKE.

Pobierz deklarację tutaj:

 DEKLARACJA

 

Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

O procedurze wglądu przeczytasz tutaj : https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3391


Godło RP