Aktualności

Powrót do listy

TECHNIKUM TEB EDUKACJA - Warsztaty z psychologiem  

2015-10-23

W dniu 23.10.2015r. uczniowie Technikum Teb Edukacja wzięli udział w warsztatach pod kierunkiem Pani Barbary Mokrowieckiej, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Tematem przewodnim spotkania były: ,, Rola uczuć i emocji w okresie dorastania młodzieży’’ i  ,,Stres w życiu człowieka i sposoby walki z nim’’.

Licznie zgromadzeni uczniowie klas I i II technikum, brali czynny udział w ćwiczeniach proponowanych przez Panią psycholog. Uczyli się rozróżniania uczuć od emocji, poznawali tempo, zakres i charakter zmian zachodzących w sferze emocjonalnej oraz zapoznali się ze sposobami eliminowania napięć, stresu i gniewu.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na rozwój emocji, z jaką siłą i w jakim kierunku będą się one kształtować  w tym trudnym okresie życia, a także poznać ich charakterystykę.  Zostali również zapoznani ze sposobami radzenia sobie ze stresem oraz zgłębili jego psychologiczne mechanizmy.

Dwugodzinne warsztaty z psychologiem cieszyły się uznaniem i zaangażowaniem ze strony młodzieży.


Godło RP