Aktualności

Powrót do listy

TECHNIKUM TEB EDUKACJA - Warsztaty o dopalaczach  

2015-10-27

Dnia 27.10.2015 r.w Technikum Teb Edukacja, na prośbę Dyrekcji oraz pedagoga szkolnego Katarzyny Chałubek, odbyło się spotkanie z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. – Panią Ewą Pacholską i aspirantem sztabowym Adamem Sędkowskim.

Dwugodzinna prelekcja miała na celu przybliżenie młodzieży uczącej się w naszym technikum zagrożeń, wynikających z zażywania ostatnio tak modnych na rynku dopalaczy i innych zagrażających życiu substancji psychoaktywnych.

Pani Ewa Pacholska przybliżyła uczniom istotę niebezpieczeństw współczesnej młodzieży czyhających na nich każdego dnia, konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa oraz  zaniedbywania obowiązku szkolnego.

Starszy sztabowy Adam Sędkowski zapoznał uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu na podstawie filmu edukacyjnego pt. ,, Na zawsze”.

Uczniowie brali czynny udział w dyskusji i z zainteresowaniem wysłuchali przekazywanych im treści.

 


Godło RP