Plany zajęć

Plany zajęć na nowy rok szkolny 2021/2022 - semestr jesienny:

Technik masażysta III semestr

https://www.dropbox.com/s/p6fl1l3m8cu671r/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20TM%20sem%20III.xls?dl=0

Technik masażysta II semestr zima

https://www.dropbox.com/s/q55woee20roi1g1/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20TM%20II%20sem%20II%20zima.xls?dl=0

Technik masażysta I semestr

https://www.dropbox.com/s/iv8ze2yrknnlhzf/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20TM%20sem%20I.xls?dl=0

Asystentka / Higienistka stomatologiczna I semestr

https://www.dropbox.com/s/332vyrqahvjn3bc/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20AS_HIG%20sem%20I%20%28%29.xls?dl=0

Asystentka / Higienistka stomatologiczna II semestr zima

https://www.dropbox.com/s/8gilkhh22e0uac5/PLAN%20ZAJ%C4%98C%20AS_HIG_sem%20II%20zima.xls?dl=0

Higienistka stomatologiczna III semestr

https://www.dropbox.com/s/1rkq5i7b4yq4lp2/PLAN%20ZAJ%C4%98C%20HIG%20sem%20III.xls?dl=0

Technik usług kosmetycznych III semestr

https://www.dropbox.com/s/qte9ov7wne7y404/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20TUK%20sem.%20III.xls?dl=0

Opiekunka dziecięca III semestr

https://www.dropbox.com/s/v46z7qsk7kk2onn/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20OP.DZ.%20srm%20III.xls?dl=0

Technik farmaceutyczny III semestr

https://www.dropbox.com/s/iasliyhr79l859e/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20FARMACJA%20sem.%20%20III.xls?dl=0

 Technik farmaceutyczny I semestr

https://www.dropbox.com/s/1av4o2n7d9hocfs/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20FARMACJA%20sem.%20%20I.xls?dl=0

Opiekunka dziecięca I semestr

https://www.dropbox.com/s/knujr1kpmxkmb3g/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20OP.%20DZ.%20sem%20I.xls?dl=0

Technik usług kosmetycznych I semestr

https://www.dropbox.com/s/pdjpuj4da90u19a/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20TUK%20sem.%20I.xls?dl=0

Dietetyka I semestr

https://www.dropbox.com/s/2xmr55bt8oi59rz/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20DIETETYKA.xls?dl=0

Rejestratorka/Sekretarka medyczna I semestr

https://www.dropbox.com/s/xnzu3r024m18xx7/PLAN%20ZAJ%C4%98%C4%86%20REJ.%20MEDYCZNA_SEKRETARKA%20MEDYCZNA.xls?dl=0


HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Technik usług kosmetycznych III sem - 140 godzin

Technik masażysta III sem - 70 godzin oraz w IV sem. 140 godzin

Technik masażysta III sem. zima -  140 godzin

Higienistka stomatologiczna III/IV sem. - 140 godzin w III sem. i 70 godzin w IV sem.

Technik farmaceutyczny III/IV sem. - 140 godzin w III sem. i 70 godzin w IV sem.

Opiekunka dziecięca III sem. - 140 godzin

Higienistka stomatologiczna II/III sem. zima - 140 godzin w III sem.

Asystentka stomatologiczna II sem. zima - 140 godzin w II sem.


Godło RP